VÁCI MSZPESÉLY A VÁLTOZÁSRA
REMÉNY MINDENKINEK!
Hírlevél regisztráció
Ha szeretne rendszeresen hírlevelet kapni,
kérjük adja meg adatait.
Az Ön neve:
 
Az Ön e-mail címe:
 
 
     

Hitelességgel, hozzáértéssel, odaadással
Főoldal Hírek Videók Kapcsolat Írjon nekünk    
Mi a véleménye?
Ön szerint javult-e városunkban a közvilágítás a rekonstrukció után?
- Igen, határozottan javult.
- Vannak még hiányosságok
- Maradtak kivilágítatlan utcák
- Nem lett jobb a közvilágítás
Szavazás állása

Képviselőink

Hitelességgel, hozzáértéssel, odaadással szolgálja Vác társadalmát

Kiss Zsolt

a váci 6. sz. választókörzet
képviselője
- A változást akarók pártja leszünk
2016. szeptember 4., vasárnap
- ÖSSZEFOGLALÓ A JÚLIUS 14-i TESTÜLETI ÜLÉSRŐL
2016. július 16., szombat
Dr. Bóth János

a váci 9. sz. választókörzet
képviselője
Frakcióvezető
- A népámítás folytatódik – dr. Bóth János sajtótájékoztatója 2016.10.10.
2016. október 10., hétfő
- Képviselő-testületi ülés 2016.09.22.
2016. szeptember 30., péntek
HÍREK

Vác Jegyzőzője kifogást nyújtott be az MSZP kampánya ellen
Felvitel dátuma: 2013. augusztus 27., kedd
Helyi Választási Bizottság határozata 9/2013.(VIII.26.) sz.
Vác Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB, vagy Választási Bizottság) - a 2013. augusztus hó 26. napján tartott ülésén kifogás tárgyában meghozta a következő határozatot:

9/2013.(VIII.26.) sz. Helyi Választási
Bizottság határozata

Vác Város Helyi Választási Bizottsága az MSZP-DK jelölő szervezeteknek a 2013.08.25-én Vác, Március 15. téren, a bolhapiacon folytatott kampány tevékenységével kapcsolatban Vác Város Jegyzője által 2013.08.26-án benyújtott kifogásnak helyt ad, és az MSZP-DK jelölő szervezeteket valamint Terényi Attila jelöltet a további jogsértő magatartástól eltiltja, valamint felszólítja, hogy a jövőben Ve. 42. § (5) bekezdésében, valamint a közterületek használatáról szóló Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/1994. (VI.13.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdésének 4), 12) és 19) pontjaiban foglaltakat tartsa be.

A határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést Vác Város Helyi Választási Bizottságánál (2600 Vác, Március 15. tér. 11.; jegyzo@varoshaza.vac.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az a megtámadott határozat meghozatalát követő 2 napon belül- legkésőbb 2013. augusztus hó 28. napján 16 óráig - megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás:

A választási eljárásról szóló 1997. évi c. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen. A választási bizottság a benyújtott kifogásról a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított 2 napon belül dönt.

Deákné dr. Szarka Anita Vác Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjeként (székhely és értesítési cím: 2600 Vác, Március 15. tér.11.) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § alapján 2013.08.26-án kifogást terjesztett elő az alábbiak szerint.

Előadta, hogy 2013.08.25. napján a Váci Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Közterület Felügyelete Vác, Március 15. téren megrendezett Bolhapiacon ellenőrzést tartott, mely során megállapította, hogy a bolhapiacon a közterületre kiadott engedélyben foglaltaktól eltérő tevékenység, politikai kampány is zajlik. A Közterület-Felügyelet egyéb intézkedései mellett felszólította a kampány-tevékenység folytatóit az MSZK-DK aktivistáit, hogy igazolják személyazonosságukat, valamint, hogy mutassák be közterület-használati engedélyüket.

A MSZP-DK standjánál tevékenykedő aktivisták az együttműködést megtagadták, személyazonosságukat nem igazolták, közterület használati engedélyt be nem mutattak.

A Közterület-Felügyelet, hivatalos jegyzőkönyvben rögzítette eljárását, valamint fényképeken rögzítette a politikai tevékenység bizonyítékait.

A jogszabálysértés alapjaként a Ve. 42. § (5) bekezdését, valamint a közterületek használatáról szóló Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/1994. (VI.13.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdésének 4), 12) és 19) pontjait jelölte meg.

Vác Város Jegyzője, 2013.08.15-én a jelöltekhez és a jelölő szervezetekhez eljuttatott tájékoztatójában ismertette a Ve. kampányra vonatkozó rendelkezéseit, melyet a város honlapján is közzétett.

Tájékoztatta a Bizottságot, hogy az MSZP-DK nem kért engedélyt a Váci Polgármesteri Hivatalnál, holott a közterületek használatáról szóló Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/1994. (VI.13.) sz. rendelete alapján erre köteles lett volna.

A kifogáshoz mellékelte a Közterület-Felügyelet jegyzőkönyvét fényképekkel, a kampányról a jelölteknek megküldött tájékoztató levelét.

A Bizottság a beadványt és annak mellékleteit áttanulmányozta és az alábbiakat állapította meg:

A Ve. 42. § (5) bekezdése alapján a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

A Közterület-Felügyelet jegyzőkönyvének mellékletét képező fényképeket áttekintve megállapítható, hogy Vác, Március 15. téren felállításra került két pult az egyik MSZP Csatlakozz hozzánk! a másik Vissza Európába! Demokratikus Koalíció feliratokkal. Mindkét pulton több szórólapos kiadvány mellett a fényképeken jól kivehetően látszik Terényi Attila az MSZP-DK jelölő szervezetek jelöltjének szórólapja, melyet a szervezetek a Vácon 2013.09.08-án a váci 02. számú egyéni választókerületben megrendezésre kerülő időközi választására készítettek.

A közterületek használatáról szóló Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/1994. (VI.13.) sz. rendelete 5. § az alábbiak szerint rendelkezik:

(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) engedély szükséges.
4)önálló hirdetőberendezés elhelyezésére (Reklám, hírdetőtábla, egyéb hírdetőberendezés, kirakatszekrény elhelyezése és reklámszalag kifüggesztése céljából);

A választási bizottság megállapította, hogy a jelölő szervezetek által felállított pult hirdetőberendezésnek minősül, melynek elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni, így az MSZP-DK jogszabálysértést valósított meg azzal, hogy közterület foglalási engedély hiányában folytatta a megjelölt időpontban tevékenységét,

A Ve. 78. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján, ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, megállapítja a jogszabálysértés tényét, a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől.

Vác Város Helyi Választási Bizottsága az elé terjesztett bizonyítékokat egyenként és összességükben értékelte és a kifogásnak helyt adva a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Ve. 80. § (2) bekezdése alapján a választási bizottságnak a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen a határozatot hozó választási bizottsághoz.

A Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 105/A. § (2) bekezdés d) pontja alapozta meg.

A határozat a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken túl a Ve. 28/A § 29/B §, a 29/C §, a 79. § (1)-(2), a 80. § (1)-(2), (4) és (5) bekezdésén, valamint a 4. § (3) bekezdésén alapul.

Vác, 2013. augusztus 26. napján

Dr. Oroszi Sándor
a HVB elnökecimkék: váci mszp frakció aláírásgyűjtés az ÁFA csökkentésért váci időközi választás váci DKWarning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure in /var/www/vacimszpfrakcio.hu/jobb_menu.php on line 193

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: Failed to enable crypto in /var/www/vacimszpfrakcio.hu/jobb_menu.php on line 193

Warning: simplexml_load_file(http://mszp.hu/rss) [function.simplexml-load-file]: failed to open stream: operation failed in /var/www/vacimszpfrakcio.hu/jobb_menu.php on line 193

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: I/O warning : failed to load external entity "http://mszp.hu/rss" in /var/www/vacimszpfrakcio.hu/jobb_menu.php on line 193
HELYREÁLLÍTUNK ÉS ÉPÍTÜNK
felkészülten, tisztességgel
Tovább a Facebookra! Tovább a Facebookra!
Impresszum