VÁCI MSZPESÉLY A VÁLTOZÁSRA
REMÉNY MINDENKINEK!
Hírlevél regisztráció
Ha szeretne rendszeresen hírlevelet kapni,
kérjük adja meg adatait.
Az Ön neve:
 
Az Ön e-mail címe:
 
 
     

Hitelességgel, hozzáértéssel, odaadással
Főoldal Hírek Videók Kapcsolat Írjon nekünk    
Mi a véleménye?
Ön szerint javult-e városunkban a közvilágítás a rekonstrukció után?
- Igen, határozottan javult.
- Vannak még hiányosságok
- Maradtak kivilágítatlan utcák
- Nem lett jobb a közvilágítás
Szavazás állása

Képviselőink

Hitelességgel, hozzáértéssel, odaadással szolgálja Vác társadalmát

Kiss Zsolt

a váci 6. sz. választókörzet
képviselője
- A változást akarók pártja leszünk
2016. szeptember 4., vasárnap
- ÖSSZEFOGLALÓ A JÚLIUS 14-i TESTÜLETI ÜLÉSRŐL
2016. július 16., szombat
Dr. Bóth János

a váci 9. sz. választókörzet
képviselője
Frakcióvezető
- A népámítás folytatódik – dr. Bóth János sajtótájékoztatója 2016.10.10.
2016. október 10., hétfő
- Képviselő-testületi ülés 2016.09.22.
2016. szeptember 30., péntek
HÍREK

„Mert kell egy csapat” – MSZP-DK sajtótájékoztató 2014.08.11.
Felvitel dátuma: 2014. augusztus 11., hétfő

dr. Bóth János: Egy hete ismertettem polgármesteri programom lényegét és ígértük, hogy e héten ismertetjük azt a csapatot, azt a közösséget, amely vállalja e program végrehajtását, és akik elkötelezettek választókörzetük gondjainak megoldásában is. Jelöltjeink sokféle végzettséggel, gyakorlattal rendelkeznek, ez is garancia lehet arra, hogy színvonalas önkormányzati munkát valósítsunk meg. Papp Évával, a Demokratikus Koalíció váci szervezetének képviselőjével közösen mutatjuk be a képviselőjelölteket, most elsősorban a leglényegesebb tudnivalókra koncentrálva. A képviselőjelöltek részletes bemutatkozási lehetőségét a www.vacimszpfrakcio.hu honlapon, a Facebookon a váci mszp frakció közösségi oldalán, illetve minden jelölt saját oldalán és a különböző kampánykiadványainkon keresztül biztosítjuk. Természetesen nagy gondot fordítunk a választókkal történő személyes találkozásokra is. JELÖLTJEINK VÁLASZTÓKÖRZETENKÉNT: Az 1. sz. választókörzet jelöltje Terényi Attila: Családjával Vácon lakik, ide kötődik, szülei révén református gyökerekkel rendelkezik. Rendőrtisztként ment nyugdíjba, ma is biztonsági területen dolgozik. Megválasztása esetén a képviselő-testületben arra törekedne, hogy az értelmetlen politikai szembenállás csökkenjen és ezzel új városépítő energiák szabaduljanak fel. Sok körzeti feladatvállalása közül kiemelkedő az a törekvése, hogy Kis-Vácon posta létesülne és bankautomatát is telepítenének ide. Megítélése szerint a buszközlekedés menetrendjének jobban kellene igazodni az itt élők életviteléhez. A 2. sz. választókörzet jelöltje ifj. Tisza Zoltán: Váci születésű ambiciózus fiatalember. A jövőjét is Vácon tervezi, feleségével együtt az egészségügyben dolgoznak hosszú évek óta. Programjában kiemelt helyen szerepel Vác belvárosában a kaotikus állapotok megszüntetése (pl. közbiztonság, parkolás, hétvégi rendzavarások a Március 15. téren stb.) Kiemelten szívügyének tekinti választási programjában a váci sportélet támogatását és az utánpótlás nevelését. Megválasztása estén mindent megtesz fogja a mobilgát mielőbbi beszerzéséért és megépítéséért. A 3. sz. választókörzet jelöltje ifj. Lengyel László: Választókörzetében, a Burgundiában nőtt fel. Itt lakik, itt kezdett dolgozni, itt alapított családot. Ez a városrész az otthona. Jól ismeri a helyi gondokat, lakókörnyezete élhetőbbé, szebbé tételén dolgozna. Fontosnak tartja, hogy a Főtéren, a Duna-parton kialakult esti - éjszakai tarthatatlan közállapotok, a köztéri italozások, hangoskodások, rendbontások megszűnjenek. Szerinte a Madách Imre Művelődési Központ felújítását folytatni kell. Szívügye a Duna-parti sétány és a Liget összekötése, a kialakult belvárosi parkolási káosz gyors felszámolása. A 4. sz. választókörzet jelöltje Papp Éva: Szarvason az Óvónőképzőben tanult, jelenleg vállalkozóként egy üzletet visz a belvárosban. Húsz éve költözött Vácra, főiskolás leányával a Kertész utcában lakik. Jelentős önkormányzati gyakorlata van, két cikluson keresztül Felsőpetény polgármestere volt. Bedolgozta magát az ingatlan szakmába is. Választókörzetében a közterületek takarítására, karbantartására nagyobb gondot fordítana, több utcai szemétgyűjtőt helyeztetne ki. Szorgalmazza utak, járdák javítását. A Kertész utcai óvodánál zebra kialakítását elkerülhetetlennek tartja. A volt húsüzem területén lakópark kialakításában gondolkodik. Támogatja az alsóvárosi vasúti megállónál P+R parkolók kialakítását és a panelprogram újraindítását. Az 5. sz. választókörzet jelöltje Faludi Zsófia: Fiatal jelöltünket élete, családja a Földváry térhez köti. Itt nőtt fel, itt él családjával. Vállalkozókedve, szociális érzékenysége sok sikeres akciót eredményezett már. Elkötelezett a lakótelepen élők iránt, minden itt lakó polgár számíthat támogató munkájára. Megválasztása esetén súlyt fektetne a panelprogram folytatására, a társasházak felújítására. Szorgalmazza a zöld felületek növelését, utak, terek karbantartását. Kezdeményezi a felesleges körforgalmak megszüntetését. Támogatja a polgárőrséget, valamint szorgalmazza az erőteljes fellépést a köztéri italozás ellen. Folyamatosan ellenőrizné a térfigyelő kamerák működőképességét. A 6. sz. választókerület jelöltje Kiss Zsolt: Fiatalemberként élete alakításában meghatározó szerepet játszott a sport, az ifjúságpolitika és a környezetvédelem. 2006-ban már megválasztották önkormányzati képviselőnek, a testületben bizottsági elnöki funkciót töltött be. 2010-ben választóitól ismét bizalmat kapott, így jelenleg is képviselő Vácon a 6. sz. választókörzetben, s egyben a megyei közgyűlésnek is tagja. Konfliktusmegoldó és nem konfliktuskereső embernek tartja magát, s ezt szűkebb és tágabb környezete is méltányolja. Az igen tagolt és eléggé bonyolult választókörzetében az egyes sajátos területekre sajátos célok megvalósítását tűzi ki. A lakótelepi részen a panelprogram folytatása a cél,a külterületeken a földutak karbantartása és fejlesztése, valamint a közvilágítás kiterjesztése. Fontosnak tartja a Külső Rádi úti lakások helyzetének rendezését, a Vásártér fejlesztését és a Kosdi úti körforgalom megépítését is. A 7. sz. választókerület jelöltje Dobronay Béla: Dobronay Béla a sorkatonai szolgálatát töltötte Vácon. Annyira megszerette a várost, hogy leszerelése után itt alapított családot. Több évtizedet töltött a rendvédelemben, és onnan is ment korkedvezményes nyugdíjba. Programjának egyik fontos eleme, hogy megválasztása esetén azonnal kezdeményezi a Kosdi út és a Telep utcai kereszteződésben a körforgalom kialakítását. Nagyobb hangsúlyt fektet a körzet közbiztonságának stabilizálására, kezdeményezi a térfigyelő kamerarendszer bővítését. A 8. sz. választókerület jelöltje Zsarnóczay Ferenc: Zsarnóczay Ferenc városunk szülöttje, jelenleg is itt él és dolgozik. Választási programjának egyik kiemelkedő eleme a Török-hegyi utak állapotának jobbá tétele és a közvilágítás fejlesztése. Fontos és elengedhetetlen eleme még programjának az úgynevezett Öreg Deákvár útjainak felújítása és azok vízelvezetésének megoldása. A 9. sz. választókerület jelöltje dr. Bóth János: dr. Bóth Jánost nem kell bemutatni a váciaknak, hiszen egyedülálló módon 1987 óta vesz részt aktívan városunk vezetésében. Kezdetben képviselőként, majd 2002 és 2010 között Vác város polgármestereként fejtett ki maradandó közéleti tevékenységet. Eddig elvégzett munkáját a választókerültében is nagyra értékelik. Programjában fontos szerepet szán a közbiztonság fokozására, a terek, játszóterek folyamatos karbantartására, utak, járdák építésére, további parkolóhelyek kialakítására. Megkerülhetetlen feladatának tekinti a város civil társadalmának, az önszerveződő közösségeknek, közéleti, kulturális csoportoknak a bevonását a képviselő-testület döntéselőkészítési folyamatába. A 10. sz. választókerület jelöltje Eigen Józsefné: Váci születésű és kötődésű igazi lokálpatrióta. Humánpolitikai vezetőként ment nyugdíjba. Humanista elkötelezettsége áthatja egész életét. Évtizedek óta figyeli városunk közéletét, több mint tíz éve aktív részt vállal a helyi politikában. Lakóhelyén, választókörzetében – Deákváron – a szűkebb környezete is mindig számíthat felelős munkájára. Körzetének a külterületi részein élő emberek életkörülményeinek javítása érdekében, az úthálózatok fejlesztését, a közlekedési lehetőségek jobbítását tűzte ki célul. Ugyanakkor fontosnak tartja a Deákvári főút - Sas utca - Fürj utca által határolt területen a parkosítást, a közvilágítás megoldását. Szorgalmazza a laktanya területén az elmúlt években megtorpant ingatlanfejlesztés folytatását. A választókerületi jelöltjeink bemutatásán túl még sok önkormányzati, aktuális témánk lenne, de az időhiány miatt ezeket a jövő hétre halasztjuk. Viszont egyet, esetleges választási összefüggése miatt felvetünk, s várjuk az illetékesek válaszát. A hallgatás is igen beszédes tud lenni. Konkrétan a stadion büfé bérletéről van szó. A 75 m2–es helyiség bérleti díja 2010-ig havi 150 eFt volt. A következő bérlő 180 eFt-ot fizetett. A 2013 májusában megkötött szerződésben 30 eFt(?!)a bérleti díj. A bérlő és képviselője - a közvélekedés szerint - szélsőjobboldali kötődésű. A fáma azt állítja, hogy ez az ára annak, hogy a Jobbik ne indítson 2014-ben sem saját polgármesterjelöltet, s ezt felhasználva Fördős úr zsarolhatja a Fideszt, hogy ez csak az Ő indulásánál áll fenn. Az irreális és hűtlen kezelésre alapot adó bérleti díj a fenti vélekedéseket támasztja alá. A városi vagyoni érdek súlyos sérelme miatt viszont mindenképpen lépni kell, ezt megtesszük. dr. Bóth János a váci MSZP elnöke Papp Éva a váci DK képviselője


cimkék: váci mszp frakció dr. Bóth János Fördős Attila váci önkormányzatváci jobbikTerényi Atttila Tisza ZoltánLengyel LászlóPapp ÉvaFaludi ZsófiaKiss ZsoltDobronay BélaZsarnóczay FerencEigen Józsefnéváci sportstadion büféje váci mszp-dk képviselőjWarning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure in /var/www/vacimszpfrakcio.hu/jobb_menu.php on line 193

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: Failed to enable crypto in /var/www/vacimszpfrakcio.hu/jobb_menu.php on line 193

Warning: simplexml_load_file(http://mszp.hu/rss) [function.simplexml-load-file]: failed to open stream: operation failed in /var/www/vacimszpfrakcio.hu/jobb_menu.php on line 193

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: I/O warning : failed to load external entity "http://mszp.hu/rss" in /var/www/vacimszpfrakcio.hu/jobb_menu.php on line 193
HELYREÁLLÍTUNK ÉS ÉPÍTÜNK
felkészülten, tisztességgel
Tovább a Facebookra! Tovább a Facebookra!
Impresszum